شرکت کرمان توسعه بنا بر خواست کارفرمایان خود، دامنه وسیعی از خدمات مهندسی مشاور را ارائه می‌نماید:
– مطالعات امکان‌سنجی و توجيه فني و اقتصادي پـروژه ‏ها
بررسي وضعيت تجهيزات و امكانات كارخانجات موجود و تهيه طرح بازسازي براي آنها
طراحي اساسي و مفهومی شامل تهیه مشخصات کامل پروژه برای استفاده در طراحی تفصیلی
طراحي تفصيلي، مهندسی و مدیریت پروژه شامل:
طراحی و مهندسی
تعیین مشخصات تجهیزات
خرید و بازرسی فنی
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برآورد و کنترل هزینه‌ ها
قابلیت اطمینان و ارزیابی ریسک احتمالی
تعیین لیست تجهیزات قابل ساخت در ایران بدون آنکه از نظر کیفیت لطمه‌ای به اهداف احداث کارخانه وارد شود.

– تهيه اسناد مناقصه بين‏المللي ، بررسي و ارزيابي فني و مالي پـيشنهادات دريافت شده و همكاري با كارفرما در عقد قرارداد خريد
خدمات خرید و تدارک کالا
خدمات نظارت عالی بر کارهای اجرایی
خدمات مهندسی اجرا
خدمات مدیریت اجرا
خدمات نظارت کارگاهی بر اجرای کارهای ساختمانی و نصب
خدمات نظارت بر راه اندازی کارخانه و تجهیزات، تست عملکرد و تحویل و تحول ساختمانها و تجهیزات

– ارائه خدمات مدیریت پروژه
ارائه خدمات همیاری فنی در بهره‌برداری از کارخانجات
ارائه خدمات بازرسی فنی و کالا و تسریع در ساخت
ارائه خدمات حقوقی به پروژه ها
طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت
انجام پروژه ها به صورت کلید در دست
زمینه های تخصصی